• Jogsegélyszolgálat

  Jogsegélyszolgálat

 • Miért válassz minket?

  Miért válassz minket?

 • Tagkártya elfogadóhelyek

  Tagkártya elfogadóhelyek

 • Középszervek

  Középszerveink

 • Eseménynaptár

  Eseménynaptár

 • Nemzetközi kapcsolatok

  Nemzetközi kapcsolatok

 • Képarchívum

  Képarchívum

 • Postás Dolgozó - MSZOSZ-díjas újság

  Szakmai újságunk

 • Szabadidős programok

  Szabadidős programok

 • Sajtószemle

  Sajtószemle

Több mint 180 partner, már 402 helyen fogadja el tagkártyánkat! *** Javasoljuk, hogy vásárlási szándéka, utazás, kirándulás előtt tájékozódjon, hol vehet igénybe különböző mértékű kedvezményeket a tagkártya bemutatásával! *** E gördülő szövegre kattintva juthat el az aktuális adatbázishoz. *** Kellemes böngészést kívánunk! ***

A törzsgárda forrás alapbéresítése

A bértárgyalások elhúzódása - ami a lehető legjobb megállapodás megkötésének érdekében történik - több szempontból is új helyzetet teremtett. Hatással van a törzsgárda forrás alapbéresítésének végrehajtására is, amelyről még 2016. június 1-jén írtunk alá megállapodást.

A megállapodás megkötésekor a szakszervezetek annak biztosítására törekedtek, hogy a meghatározott postai munkaviszonnyal rendelkező munkatársak lojalitásának, szakmai tudásának elismerésére fordított forrás a jogosult munkavállalói kört érintően minél hosszabb ideig meg tudja tartani értékét. Ezért a megállapodást két éves tartamra írtuk alá.

Az 1.3 pontban rögzítettük, hogy az ebből a forrásból származó alapbéremelést a 2017 évi bérfejlesztéstől függetlenül, annak megvalósulását követően kell végrehajtani. Az érintett munkavállalók alapbére központilag, a megállapodásban meghatározott összeggel emelkedik meg. A megállapodás alapján a törzsgárda elismerés megszűnése miatt megvalósuló bérfejlesztés - reálértékének megőrzése érdekében - a 2018 évi bérfejlesztés megállapításakor sem vehető figyelembe.

A 2017 évre vonatkozó bérmegállapodás megkötésének elhúzódása teremtette meg azt a helyzetet, hogy a törzsgárda forrásából megvalósuló alapbérfejlesztés sem történhetett meg. A kételyek eloszlatása érdekében azonban még egyszer biztosítunk minden érintett kollégát, hogy a bérmegállapodás aláírását követően, 2017. január 1-ei hatállyal - visszamenőlegesen is - meg fogja kapni az őt megillető összeget.

Budapest, 2017. február 4.

Postás SzakszervezetTájékoztatás a 2017. évi bértárgyalás folytatásáról

A Magyar Posta Zrt. és a Társaságnál képviselettel rendelkező szakszervezetek a 2017. évi bértárgyalások során a következő közös forrásigény fogalmazódott meg.

A javaslat szerint 2017-ben 14 százalékkal, 2018-ban 12 százalékkal, 2019-ben legalább 6 százalékkal növekedhetnek a bérek átlagosan.

A közös álláspontról szóló jegyzőkönyvet mind a Munkáltató, mind a Társaságnál képviselettel rendelkező szakszervezetek aláírták, amelyet eljuttatnak a Kormányzathoz.

A felek rögzítették, hogy a jegyzőkönyvben foglaltak nem kötelezik az aláírókat, az álláspontok kizárólag a tulajdonos, illetve a tulajdonosi joggyakorló szervezet tájékoztatására szolgálnak.

A bértárgyalás következő fordulója: 2017. február 7.

Budapest, 2017. február 1.

Postás Szakszervezet„Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.” (Bethlen Gábor)

Kedves Tagtársaim, Kedves Kollégák!

Rendhagyó volt az elmúlt év zárása, és rendhagyó ez az idei január is. Hiszen bérmegállapodás nélkül zártuk 2016-ot, és most, 2017 első hónapjának harmadik harmadában még nem látjuk, mikor, milyen megállapodás megkötésére lesz lehetőségünk.

És rendhagyó ez az időszak abban is, hogy soha ilyen összetartó, együttműködésre kész nem volt még a postai munkavállalói érdekvédelmi oldal a tárgyalások előkészítésében, közös álláspontunk kialakításában, az érvelések megfogalmazásában.

A munkáltató a bértárgyalások menetében megértette és elfogadta a munkavállalói oldalnak a postások alulfizetettségére és a bérbesűrűsödés kezelésének szükségességére vonatkozó érvelését.

Az állami tulajdonú nagyvállalatoknál a minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kötelező ráállás következtében kialakult helyzet azonban közös, tulajdonosi megoldást igényel. Ennek a körnek része a Magyar Posta is. Ahogy Bártfai-Mager Andrea kormánybiztos asszony megkeresésünkre adott válaszlevelében írta: „Folyamatosan zajlanak azok a vállalati és kormányzati szintű szakpolitikai egyeztetések, melyek célja, hogy egy mindenki számára elfogadható megoldás szülessen”.

Arra kérlek Benneteket, adjátok meg az időt magatoknak és nekünk. Ha valaha, most van igazán szükség a türelemre. Ne hozzatok elhamarkodott döntéseket, amelyek gyengíthetik az egységes munkavállalói oldal tárgyalási pozícióját, a szakszervezeti és az érdekvédelmi munka jövőjét! Ez a történet most nagyon sok tekintetben más, mint amit eddig megszoktunk. Másként zajlik, és végkimenetele jelenleg, a kormányzati ajánlat ismeretének hiányban nem megjósolható.

Éppen ezért ne higgyetek azoknak, akik tudni vélik, vagy számokkal dobálózva tényként terjesztik a megoldást. A felelőtlenül vagy a jól értesültség kétes dicsfényében fürdőzve, olykor kifejezetten rossz szándékkal megfogalmazott kijelentések rontani igyekeznek a szakszervezetek hitelét. Pedig most, ebben a helyzetben a bizalomnak, az egymás kölcsönös megtámogatásának van itt az ideje.

Mert: „Mindennek rendelt ideje van, ... ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak.” (Prédikátor könyve, 3. fejezet)

Dolgozunk, kérjük a türelmet.

Budapest, 2017. január 24.

Tóth Zsuzsanna elnökÜtemezés szerint folytatódik a bértárgyalás

2017. január 19-én, az eredeti ütemezésnek megfelelően folytatódott a bértárgyalás. Az egyeztetések közötti időszakokban a tárgyalófelek újabb számításokkal és erőteljes lobbi tevékenységgel dolgoztak azon, hogy minél előbb létrejöjjenek a mindkét fél számára elfogadható bérmegállapodás feltételei. (Alább tesszük közzé azokat a megkereséseket, amelyeket Bártfai-Mager Andrea kormánybiztos, Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter számára küldtünk, valamint a kormánybiztos asszony mai napon érkezett válaszlevelét.)

A Postás Szakszervezet - a Magyar Posta stabil működésének feltételeit is szem előtt tartva - elkötelezett abban, hogy a munkavállalók a munkaerőpiacon is versenyképes bért kapjanak.

Ahogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a sajtóval közölte, a kormány a legnagyobb állami vállalatokra - köztük a Magyar Postára is - egyedi ajánlatot dolgoztat ki, a minimálbér és garantált bérminimum emelésének hatására kialakult helyzet kezelése érdekében. A vállalati és kormányzati szintű szakpolitikai egyeztetések folyamatosan zajlanak. A döntéshozói folyamat lezárultát követően, annak ismeretében kerülhet sor a postai munkavállalói oldal álláspontjának érdemi kialakítására, a munkáltatóval történő megállapodásra.

A munkáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve 2017. január 1-jétől az arra jogosultak részére biztosítja a minimálbérre és a garantált bérminimumra történő ráállást, valamint megnyitja a VBKJ keretet a jóléti és szociális kerettel együtt. Az érintett munkavállalók így 2017. február 5-én már a megemelt jövedelmet kapják.

A bértárgyalás 2017. február 1-jén folytatódik.

Budapest, 2017. január 20.

Postás Szakszervezet

ELKÜLDÖTT, ILLETVE KAPOTT LEVELEK (PDF-KÉNT LETÖLTHETŐK)

1. Bártfai-Mager Andrea kormánybiztos számára küldött levél (2016.12.21.)
2. Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter számára küldött levél (2017.01.12.)
3. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter számára küldött levél (2017.01.12.)
4. Bártfai-Mager Andrea kormánybiztos válaszlevele (2017.01.20.)Postás Dolgozó

Sajtószemle

Tagsági kártya

Tagozataink

Felvételi tagozat
Feldolgozási tagozat
Ifjúsági tagozat
Esélyegyenlőségi tagozat
Szállítási tagozat   Igazgatás-irányítási tagozat   Kézbesítő tagozat

Miért válassz minket? Mert...

 • a Postás Szakszervezetnek a munkavállalók felhatalmazása ad erőt, több mint hatvan éves múltja pedig a hitelesség garanciája. Célunk a munkavállalók élet- és munkakörülményeinek, munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi, bér- és jövedelemi viszonyainak, foglalkoztatási és szociális biztonságának javítása, a postai munka társadalmi szerepének elismertetése és a szerzett jogok megőrzése.

Tovább >>

 • egyedül nem tudod érvényesíteni alapvető érdekeidet. A közös fellépés nagyobb erő! Középszerveink területi szinten képviselik a tagság érdekeit, biztosítják az együttműködést a szakmai- és rétegtagozatokkal, amelyek azonos szakmájú, foglalkozású vagy élethelyzetű szakszervezeti tagok szervezetei. Tevékenységük az adott kör sajátos érdekeinek feltárására és megjelenítésére szolgál.

Tovább >>

 • ismerned kell a jogaidat és lehetőségeidet! Mit mond a Munka törvénykönyve, mit mond a Kollektív Szerződés? Nem lehet mindenki munkajogi szakértő - éppen ezért a Postás Szakszervezet valamennyi tagjának jár az ingyenes jogsegélyszolgálat az élet- és munkakörülményeket érintő kérdésekben. Szakértőink segítenek a munka világában felmerülő egyéni és csoportos problémák megoldásában.

Tovább >>

 • veled vagyunk a mindennapok gondjaiban és örömeiben. Rendkívüli élethelyzetekbe kerülő tagjainkat segéllyel támogatjuk, tájékoztatunk a „Postások a Postásokért Alapítvány” által biztosított szolgáltatásokról. Utazások, kirándulások, sportnapi rendezvények szervezésével, kedvezményes nyaralási lehetőségekkel segítjük a munkahelyi közösségek erősödését, a szabadidő kellemes eltöltését.

Tovább >>

 • tagsági kártyád felmutatásával az ország számos pontján vehetsz igénybe kedvezményes vásárlási lehetőségeket, egyes elfogadóhelyek pedig kiemelt ajánlataikkal a szabadidő kellemes eltöltését is támogatják. A tagkártya-elfogadóhelyek számának folyamatos bővülését a tagság szervező munkája biztosítja. Ebben Te is részt vehetsz, ha lakó- vagy munkahelyeden szeretnéd ezt a lehetőséget kihasználni.

Tovább >>

 • a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája tagszer-vezeteként véleményünk, érdekeink megjelennek a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán. A postánál működő szakszervezetek közül a Postás Szakszervezet egyedül részese a Nemzetközi Postai és Logisztikai Szakszervezeti Szövetség munkájának, mely a világon hárommillió, Európában kétmillió postai munkavállaló érdekeit képviseli.

Tovább >>

BELÉPÉSI NYILATKOZAT LETÖLTÉSE ITT!