Hírek

[ 2018-01-16 ] Gondolatok a bérmegállapodás margójára

Kedves Kollégák!

Megköszönöm a türelmet, amit a bérmegállapodás idején tanúsítottatok. Hosszú tárgyalási folyamaton vagyunk túl. A keretek mindenki számára ismertek, hiszen tavaly év elején szakszervezeti nyomásra – amelyben a Postás Szakszervezet jelentős szerepet vállalt – megköttetett a három évre szóló bérmegállapodás. A keretek felosztásának részleteiről pedig alább olvashattok tájékoztatást.

Az idei 12% elosztásánál új rendszerről, a postai munkaköri csoportok (a bértarifarendszer alapja) kialakításáról egyeztettünk a munkáltatóval, valamennyi, a Postánál működő szakszervezettel való folyamatos együttműködésben.

2017 végén azzal záródtak a tárgyalások, hogy december 14-én minden szakszervezeti vezető aláírta a jegyzőkönyvet a 2018-ra vonatkozó álláspontról. A megnövekedett és nehéz körülmények között végzett év végi szakmai munkát vettük figyelembe, amikor közösen úgy döntöttünk, hogy nem hívunk össze választmányi értekezleteket, hiszen nem lehettünk biztosak a határozatképességben.  Január 10-én valamennyi választmány szinte teljes létszámban ismerhette meg a tárgyalások eredményeként jegyzőkönyvben rögzített számokat, tényeket. Ismertté vált a munkaköri csoportok kialakításának rendszere, melyről az érdekképviseletek nyár óta teljes mélységű tájékoztatást kaptak.

A rendszer kialakítása során számos aggályunkat fejeztük ki, kérdéseket tettünk fel, javaslatokat terjesztettünk elő, kevés kivétellel közös levelekben a társszakszervezetekkel. Az állítás, hogy van olyan érdekképviseleti vezető, aki ezt a rendszert ma nem tudja értelmezni, nem elfogadható csúsztatás.

A Postás Szakszervezet már korábban, igen széles tisztségviselői körben ismertette a rendszer felállítását, így választmányi tagjainknak könnyebbé vált az ismeretanyag megértése. A működésben bizonyára ki fog derülni nem egy változtatásra szoruló részlet. Olyan is, amire figyelmeztettünk, és olyan is, amire nem is gondoltunk. Valamennyi kollégánk segítségét, jelzését kérjük, hogy a most még bonyolultnak tűnő rendszer mindenki számára világos legyen, és a legjobbat hozzuk ki belőle a munkatársak érdekében. Kérem, figyelmesen olvassátok el a tájékoztatót, melyet az érdekképviseletek kérésére a munkavállalók egyénileg kapnak meg. Rendelkezésre állunk a kérdések megválaszolásában, segítünk, ahol szükséges.

A Postás Szakszervezet a tárgyalások mentén született megállapodásokat, ahogy mindenkor, most is betartotta. Nevezetesen azt, amit valamennyi, a tárgyalásokon részt vevő érdekképviselet elfogadott: hogy a fordulók alkalmával nem kommunikálunk, hiszen a tagság számára nagyon nehéz lett volna a rengeteg tétel folyamatos változását követni, értelmezni. A megállapodás azonban nem minden érdekképviselet számára volt „törvényerejű”. Én kérek elnézést tisztségviselőinktől azok nevében, akik kellemetlen helyzetekbe hozták őket a részinformációk rendszeres kiszivárogtatásával.

Kérem, senki ne higgye, hogy teljes megelégedésünkre szolgál a bérmegállapodás végső eredménye. Megfáradt, megkeseredett, nehéz munkát végző munkatársainknak sokkal több járna. Olyan gazdasági környezetben élünk azonban, ahol a fluktuáció, a létszámhiány szinte minden munkahelyet érint. Honfitársaink, fiataljaink nagy számban külföldön próbálnak boldogulni, nem ok nélkül. Nem egyedi a Posta helyzete, a munkavállalói elégedetlenség társadalmi jelenség.

Problémáinkat ugyanakkor nekünk kell megoldanunk. Fel kell nyitnunk a tulajdonos szemét, meg kell vívnunk harcunkat a munkahelyek kiszolgáltatottságának megszüntetéséért. Vissza kell szereznünk a postai munka rangját, presztízsét. Erkölcsileg és anyagilag is el kell ismertetnünk a nehéz munkát.

A szakszervezet nem néhány vezetőből és tisztségviselőből áll. A szakszervezet maga a tagság. Akkor vagyunk, leszünk erősek, ha sokan és még többen állva maradunk. Akkor tudunk élni a nyomásgyakorlás lehetőségével, ha sokan vagyunk. Ha hibáinkból tanulunk, figyelünk egymásra, segítjük egymást.

Aktív szakszervezeti tagjaink jelzései szolgálnak munícióként a munkáltatóval folytatott tárgyalások során. Sokszor indulatokkal tűzdelve, heves megfogalmazással alátámasztva céljainkat, mondanivalónkat, mindenkor szakszervezeti tagjaink érdeket képviselve. Ez a feladatunk, ez a kötelességünk.

Rajtunk is múlik, hogy akarunk és tudunk-e változtatni. Tárgyalási helyzetünk erősítése érdekében szükséges, hogy minél többen kapcsolódjatok be a Postás Szakszervezet szakmai tagozatainak munkájába. Érveink ütköztetésére, a munkáltatóval folytatott folyamatos párbeszédre ezek a fórumok adnak lehetőséget, mindkét fél számára biztosítva a szakmai információcserét. A cél az, hogy e találkozók eredményeképpen a jövőben minél több kielégítő megoldás szülessen.

És végezetül még egy gondolat. A következő hetekben értelemszerűen a bérmegállapodás és annak végrehajtása lesz a postai közbeszéd elsődleges tárgya. Tudnotok kell, hogy az idei megállapodást csak két szakszervezet írta alá, annak ellenére, hogy valamennyien végig teljes jogú részesei, egyeztetői, véleményezői, javaslattevői voltunk a tárgyalásoknak. Lesznek, akik nem úgy, nem arról beszélnek majd, ahogy az megtörtént, nem azokat az indokokat sorolják, amelyek az élőszóban történő egyeztetésnél elhangzottak.

A magam részéről maradok az egyenes úton, még ha ez rögös, és időnként a sárdobálástól nehezen járható is. A magam személyében és a Postás Szakszervezet elnökeként egyaránt a hitelesség útját választom még akkor is, ha nehéz indokolni az egyéni sérelmet szenvedőknek a szándékot, ismertetni a jövőképet.

Mindannyian nehéz helyzetben vagyunk. Már eleve fáradtan, csüggedten kezdjük a heteket. Félünk, hogy vajon holnap reggel hány kolléga nem jön már, hány ember munkáját kell elvégezni, hányadik új embert betanítani…

Nem kérhetem a türelmet, mert azt valahol máshol mérik már. Kérek mindenkinek jó egészséget, hogy ne emésszen fel senkit a fásultság, a reménytelenség érzése. Kérem azt, hogy a jövőben is álljunk ki együtt és minél többen közös érdekeinkért, céljainkért.


Tóth Zsuzsanna
elnök