Array ( [0] => 2379 [pic_id] => 2379 [1] => 2591 [hir_id] => 2591 [2] => tablazat-1-20180116-800px_id_2591.jpg [kep] => tablazat-1-20180116-800px_id_2591.jpg [3] => 0 [flag] => 0 )

Hírek

[ 2018-01-16 ] A 2018. évre vonatkozó bérmegállapodás részletei

A hároméves megállapodásban foglaltak alapján, társasági szinten 2018 évre biztosított keret 12%. A rendelkezésre álló forrásból a 430/2016 (XII.15.) Kormányrendelet szerint a 138 000 Ft minimálbér és a 180 500 Ft garantált bérminimum alkalmazása kötelező.

A bértárgyalás 2017. november 9-én a szakmai nappal kezdődött, majd meghatározott ütemezés szerint - az év végéhez közeledve további tárgyalási napok beiktatásával – folytatódott.

A tavalyi évet értékelve és az év végi forgalomfelfutást látva a munkáltatóval való találkozások során már korábban is minden alkalommal jeleztük elvárásunkat a munkavállalók részére történő teljesítményelismerés kifizetése érdekében.

Érveinket mérlegelve a menedzsment belátta, hogy jogos kéréssel élünk, és már a szakmai napon megtette erre vonatkozó ajánlatát, amely az elmúlt évben megvalósult kifizetésnél magasabb összeget tartalmazott. Az egyszeri elismerés kifizetéséről 2017. november 14-én írtuk alá a megállapodást, amely az érdekképviseleti oldal észrevételei alapján, 2017. december 14-én történt módosítással két részletben, PoPa utalvány formájában óraszámarányosan, besorolási bértől függően 75 000 és 70 000 Ft értékben valósult meg.

A tavalyi évben minden érdekképviselet által aláírt 3 évre vonatkozó megállapodás adott alapot a felosztható keretre, melynek 25%-a a munkaerő piaci helyzet kezelésére szolgál, 75%-a pedig az általános elvek alapján került felosztásra.

A munkáltató által bemutatott javaslatra az érdekképviseleti oldal egységes észrevételeket és javaslatokat fogalmazott meg, melynek eredményeként a munkáltatói ajánlat - kompromisszumokat találva - folyamatosan változtatásra került.

Jelentős változás a 2018. évi bérfejlesztés elveiben, hogy a %-os mérték meghatározása a Postai Munkaköri Kategórián (PMK) és az adott munkavállaló alapbérének a piachoz való viszonyulásán alapul. A Postai Munkaköri Kategóriák kialakítása objektív módon rendezi a munkaköröket a felelőségi szintek, a tudás, probléma megoldás és szükséges kompetenciák szerint.

A végrehajtás és az irányitás szolgáltatás területén eltérő módon valósul meg a bérfejlesztés, amely rendszer kialakítása során az érdekképviseletek javaslata figyelembevételre került.

A végrehajtás területén átlagosan 11,9% amely differenciálás és kiemelés nélkül 1%-14%-ig terjedhet, az irányítás szolgáltatás területén 6,2%-os, amely differenciálás és kiemelés nélkül 1% -12%-ig terjedhet.

A Postás Szakszervezet elért eredménye, hogy az alapbérfejlesztés differenciálására vonatkozó rögzített feltételek között a szenioritás (a postai munkaviszony hossza) figyelembe vételre kerül. Ennek alapján a 20 éves vagy a feletti munkaviszony esetén 85%-ban alanyi jogon, 15%-ban pedig differenciáltan valósul meg.  A végrehajtási utasításban rögzítésre került, hogy a differenciálás során milyen szempontokat kell figyelemebe vegyen a munkáltatói jogkörgyakorló. Ezek:

- a postai munkaviszony hossza,
- a munkavállaló által végzett szakmai munka minősége,
- a munkavállaló által nyújtott teljesítmény,
- a munkavállaló lojalitása.

Minden munkavállaló személyre szóló levélben kap értesítést arról, hogy milyen munkakörben, ez alapján hányas PMK besorolás szerint hány %-os alapbérfejlesztésre válik jogosulttá, amely differenciálással valósul meg.

A munkaerő piaci helyzet kezelésére fordítható forrás meghatározott földrajzi területeken, a felsorolt munkakörökben került szétosztásra:
Országosan egységesen kiemelt munkakörök:
A munkavállalóra irányadó %-os mérték a BEST módszer alkalmazásával valósul meg, ami azt jelenti, hogy azon munkavállaló részére, aki minimál bérben, illetve garantált bérminimumban érintett, a rá irányadó kedvezőbb béremelést kell érvényesíteni.

Az érdekképviseletek kezdeményezték a pótlékok emelését, és a 3 havi munkaidőkeret 2 havira történő módosítását, amely eredményeként:
Megállapodás születettarról, hogy 2018 évtől 15 %-ról 30 %-ra nő az éjszakai pótlék, továbbá a helyi (telepített) kézbesítők jogosulttá válnak az Összevont munkahelyi pótlékra.

A bérmegállapodással egyidejűleg született egy külön megállapodás, amelyben a munkáltató vállalta, hogy 2018-ban megvizsgálja a 2 havi munkaidőkeret bevezetésének lehetőségét és forrásigényét, ami további tárgyalási alapot képez.

Felhívom a figyelmeteket, hogy a tavalyi év során elért szakszervezeti vívmányunk az idei megállapodásban is rögzítésre került, miszerint ha a munkavállaló részére nem teljesülnek a megállapodásban rögzített feltételek, akkor a szakszervezeten keresztül is kérheti az írásbeli indoklást.


Burján Ildikó
alelnök