Archívum

[2010-01-29] Kibővített évindító testületi ülés Miskolcon

A Postás Szakszervezet Miskolci Titkárok Területi Tanácsa 2010. február 17-én munkavédelmi képviselőkkel, üzemitanács-tagokkal, tagozati képviselőkkel kibővített ülést tart. A napirendi pontok között kiemelt helyen szerepel az aktuális szakszervezetpolitikai feladatok megbeszélése, amelynek előadója Pecze Pál, a Postás Szakszervezet elnöke. Ezt követően az alapszervi titkárok a hozzájuk érkezett vélemények alapján értékelik a 2010. évi Bérmegállapodást, majd Sztahura Lászlóné titkár az ösztönző rendszerek átalakításáról tart tájékoztatót. A 3. napirendi pont keretében a tagnyilvántartó rendszer működésével kapcsolatos feladatok megbeszélése,  a 2010. évben esedékes választásokra történő felkészülés és a Miskolci TTT megalakulásának 20. éves évfordulójával kapcsolatos tennivalók áttekintésére kerül sor.


[2010-01-28] Újra elérhető a cserebere fórum

Kedves Tagtársak!


 


A korábban nagy érdeklődésre számot tartó cserebere fórum újból elérhető! Használatára azonban csak a nyilvántartásunkban szereplő tagok jogosultak, így új tagtársaink csak a belépésüket követő hónaptól tudják majd elérni a fórumot. Kérjük, jelezzék, ha ez akkor sem sikerül Reskóné Karai Évának telefonon (0630/771-0857), vagy E-mailben, törzsszámuk és nevük megadásával.


Mindenkinek sikeres csereberét kívánunk!


[2010-01-28] TSZB értekezlet Szegeden


A Postás Szakszervezet Szegedi TSZB 2010. január 26-án tartott értekezletet. A testület megtárgyalta és elfogadta a 2009. évi beszámolót, majd elkészítette a TSZB 2010. évi programnaptárát.


Apróbb módosítást hajtottunk végre a választási szabályzaton – a középszervi választásra alapszervi küldöttválasztással kapcsolatosan. Kialakítottuk a 2010. évi alapszervi választási naptárat, amely alapul szolgál majd az üzemitanács-választással kapcsolatos feladatokhoz is. Meghallgattuk a Központi Munkavédelmi Bizottság elnökének beszámolóját a munkavédelmi képviselők 2009. évi munkájáról.


Egyebekben több témakört érintettünk, többek között a 2010. évi szakszervezeti üdültetést és a szakszervezeti kitüntetéseket.


 


[2010-01-27] Munkajogi kisokos

A Magyarországon dolgozó munkavállalók részére szerkesztett Munkajogi kisokos című kiadványt mutatták be hétfőn, január 26-án a sajtó munkatársainak. A kétnyelvű füzet az Európai Területi Együttműködés „Jövő a határtérségben” projekt keretében készült el.


[2010-01-26] Egy év múlva magyar elnökség az EU-ban

2010. január 22-én Budapesten, a Parlamentben került megrendezésre az országos civil konferencia, amelyen 1078 fő vett részt. Az MSZOSZ Női Választmánya részéről a Postás Szakszervezet alelnöke, Sztahura Lászlóné volt jelen. A plenáris ülést Mandur László, az Országgyűlés alelnöke nyitotta meg, majd Korózs Lajos, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkára beszélt arról, hogy 343 nap múlva (2011-ben) kerül sor az EU magyar elnökségére a spanyol és belga tagországokkal közösen. Ez a feladat, mint ahogy Dr. Balázs Péter külügyminiszter utalt rá, Magyarországot újabb kihívás elé állítja. A három elnökség (a trió) feladata a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségfejlesztésre vonatkozó, új több éves terv (Stockholmi program) végrehajtásának megkezdése. A konferencián előadás hangzott el a civil szervezetek együttműködésének fontosságáról, a partnerség kialakításáról, az adott kormányzattal való együttműködésről. Délután tematikus szekcióülésekkel folytatódott a konferencia, ahol a szociális ügyek, az esélyegyenlőség és a foglalkoztatáspolitikai kérdések megtárgyalására, továbbá a környezetvédelmi témák megvitatására is sor került.


[2010-01-24] A Postás Dolgozó januári számának tartalmából

Válságban a maximum: bér- és vbkj-körkép: 2 – 4. oldal Visszaforgatott forintok: üdülők és irodaházak: 6 -7. oldal Egyének számára is kedvező jogszabályváltozások: 8. oldal Szűrővizsgálatok a Postás Szakszervezet támogatásával: 10-11. oldal Ünnep utáni gyomorpihentetők: 19. oldal


[2010-01-21] Az MSZOSZ Szövetségi Tanácsának ülése

Időpont: 2010. Január 27.
Helyszín: MSZOSZ Székház, 1068 Bp., Városligeti fasor 46-48.

Az MSZOSZ Szövetségi Tanácsának soros ülésére 2010. január 27-én, 11 órai kezdettel kerül sor. Színhelye: MSZOSZ Székház, Bp., VI. Városligeti fasor 46-48., Tanácsterem, első emelet.


[2010-01-21] Gazdasági felelősök oktatása Miskolcon

Az MSZOSZ Borsod megyei Képviselete 2010. január 8-án (pénteken) ismételten megszervezte a gazdasági felelősök egy napos felkészítőjét, amelyen a Miskolci TTT-től Sztahura Lászlóné, Molnár Bernadett és Gombár Erzsébet vett részt. A felkészítőn Gróf Gabriella adótanácsadó tájékoztatót tartott a szakszervezet 2009. évi adatszolgáltatási, bevallási és mérlegkészítési kötelezettségéről, továbbá a 2010. évi adó- és járuléktörvények változásairól. Ezt követően a Miskolci TTT februárban felkészítőt tart az alapszervi titkárok és gazdasági felelősök részére.


[2010-01-20] A kommunikáció volt a fő téma a kibővített elnökségi ülésen

Január 20-i ülésén a Postás Dolgozóval kapcsolatos ez évi feladatokat tárgyalta első napirendi pontként a Postás Szakszervezet elnöksége. Pecze Pál elnök tájékoztatta a meghívottakkal kiegészült testületet arról, hogy 2010-ben is, az eddigi gyakorlatnak megfelelően 11 alkalommal jelenik meg az újság, és nincs változás az előállításában résztvevő partnerek személyében sem, akikkel az éves szerződést január elején megkötötték. Változik azonban a szerkesztőbizottság összetétele: dr. Sándor Máriától dr. Horváth István, a PSZ alelnöke veszi át a feladatokat. Pecze Pál kérte és megkapta az elnökség jóváhagyását a személyi változáshoz, majd több hozzászóló mondta el észrevételeit és javaslatait a lappal kapcsolatban. A második napirendi pontban az elnök beszámolt arról, hogy ez év januárjától új szolgáltató üzemelteti a Postás Szakszervezet honlapját, és az új, Interneten keresztül elérhető tagnyilvántartó programot. Végül az ülés résztvevői Gál (Pici) Gyulát köszöntötték nyugdíjba vonulása alkalmából, megköszönve a PSZ központjában végzett évtizedes szakértői munkáját.


[2010-01-19] A Veszprémi Napló című újságban az alábbi cikk jelent meg Szente József nyugdíjas tagtársunkról[2010-01-07] PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - MSZOSZ


„SZAKSZERVEZETI JÖVŐKÉP,
SZAKSZERVEZETI REFORMOK”
címmel pályázatot hirdet az MSZOSZ Dél-alföldi Regionális Képviselete – tekintettel az MSZOSZ 2010-ben esedékes kongresszusára. 
Pályázati feltételek:

1. A pályázaton az MSZOSZ-hez tartozó tagszervezetek 35 év alatti tagjai jogosultak részt venni.

2. A pályázatban, a kiírt témával kapcsolatosan, a magyar szakszervezetek, illetve az MSZOSZ középtávú kihívásaira történő válaszokat, reform értékű lépéseket, a lehetséges megoldásokat kell megfogalmazni.

3. A pályázatban elvárt főbb témakörök a következők:
- tagszervezés,
- szakszervezeti struktúrák,
- szociális párbeszéd, érdekegyeztetés, kollektív tárgyalások,
- szakszervezeti képzés, oktatás,
- szakszervezet információs tevékenysége,
- szakszervezeti szolgáltatások fejlesztése,
- szakszervezetek pénzügyi gazdálkodása,
továbbfejlesztése, javaslatok a szükséges reformok végrehajtására.

4. A pályázatot kizárólag írásban, ajánlott levélben, maximum 10 oldalon lehet benyújtani a következő címen: MSZOSZ Dél-alföldi Regionális Képviselete, 6000. Kecskemét, Katona József tér 18. (A pályázat benyújtása jeligével történik, a pályázó nevét, elérhetőségét zárt borítékban kérjük a pályázat mellé csatolni.)

5. A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 15.

6. Pályázatok értékelése, díjazása:

A beérkezett pályamunkákat 5 fős – az MSZOSZ RKT által felkért – zsűri értékeli.
Tagjai: MSZOSZ elnöke/alelnöke, MSZOSZ Bács, Békés, Csongrád képviseletvezetők,
Kisgyörgy Sándor ETOSZ igazgató

Az első 10 helyezett térítésmentesen részt vehet a DKMT Euró-régió 2010. évi Nemzetközi Ifjúsági Táborában.

Eredményhirdetés: 2010. április 30.


7. A pályázat kiírója, a beérkezett pályamunkák legjobb javaslatait, ötleteit összegzi, és kiadványban jelenteti meg.MSZOSZ DÉL-ALFÖLDI RKT