Archívum

[2010-04-29] Testületi ülést tartott a Miskolci TTT

2010. április 27-én tartotta soros testületi ülését a Miskolci Postás Szakszervezet Titkárok Területi Tanácsa. A napirendi pontok keretében megvitatásra került a TTT 2010. évi költségvetési terve, majd az Üzemi Tanács választások gyakorlati teendőiről volt szó és sor került a választáson induló 13 fő fényképezésére is. Ezt követően az PSZ Alapszabályának részletes megvitatása és a szakszervezeti választásokra való felkészülés áttekintésére is sor került. Az 5. napirendi pont keretében sportrendezvények, gyermeknapi-családinapi rendezvények szervezési munkálatainak egyeztetése is megtörtént. Bodor János (Eger 1.) kézbesítő tagozat tagja tájékoztatót tartott a liberalizáció ellenes kampányról, amely Brüsszelben került megrendezésre.


[2010-04-29] Értekezletet tartott az MSZOSZ B-A-Z megyei Képviselete

2010. április 28-án kibővített SZB titkári értekezlet megrendezésére került sor Miskolcon az MSZOSZ B-A-Z megyei Képviselete rendezésében. Az ülés fő témaköre az MSZOSZ VII. Kongresszusára történő felkészülés volt. Ennek keretében Pataky Péter MSZOSZ elnök és Hernádvölgyi Andrea alelnök adott tájékoztatót az eltelt időszak (4 év) tevékenységéről. Ezt követően a következő 20 év "Hogyan tovább szakszervezet?" címmel egy 40 perces film levetítésére került sor, ahol Kéri László és Stumpf István politológusok mellett az MSZOSZ jelenlegi és volt tisztségviselői, Ágazati Szakszervezetek vezetői (Pecze Pál PSZ elnöke is), a rétegbizottságok képviselői, szakszervezeti tagok mondták el, hogy mit gondolnak általában a szakszervezetről, milyen elvárások, törekvések vannak. B-A-Z megyéből közel 80-an vettek részt a rendezvényen, a Postás Szakszervezet TTT-t a két Ifjúsági Bizottsági taggal együtt 8 fő képviselte. Ezt követően május 1-je megünneplésére került sor.


[2010-04-29] II. Ezüst-fürtök Nyugdíjas Művészeti Szemle Miskolc

Az Idősügyi Tanács rendezésében Miskolcon 2010. április 26-án került megrendezésre a II. Ezüst-fürtök Nyugdíjas Művészeti Szemle. A Postás és Távközlési Nyugdíjas Klub énekkara és a versmondók is részt vettek az előválogatón, ahol  nagyon sikeresen szerepeltek. Ének kategóriában II.  , vers és próza kategóriában pedig I. helyezést értek el. Ezzel az eredménnyel bejutottak az október 3-án megrendezésre kerülő Idősek Világnapi Gálára. Gratulálunk az énekcsoportnak és a próza ketegóriában I. helyezést elért Keresztessy Lászlónénak.


[2010-04-29] Postás és Távközlési Nyugdíjas Klub ünnepi műsoros találkozója

A Miskolci Postás és Távközlési Nyugdíjas Klub 2010. május 14-én (pénteken) tartja következő Anyák napi rendezvényét. A nagy napra ünnepi műsorral készülnek a klubtagok verssel, énekkel köszöntik egymást, az anyákat, nagymamákat. A rendezvényen várhatóan 80 fő vesz részt.


[2010-04-23] Védjük meg a postai szolgáltatások színvonalát, védjük meg a postások munkahelyeit!

Április 14-én, szerdán mintegy ezer résztvevő tüntetett Brüsszelben az Európai Parlament előtti téren a postai piac ez évben esedékes megnyitása ellen. Az Európa minden részéből érkezett demonstrálók között ott voltak a Postás Szakszervezet küldöttei is. A résztvevők moratórium elrendelését követelték mindaddig, amíg nincs megfelelő szabályozás a szociális dömping ellen a postai ágazatban, és nem találnak megfelelő szabályozást az egyetemes szolgáltatás finanszírozására.
Az esemény annak a lobbyhétnek volt a zárása, melyet UNI Európa Posta & Logisztika szervezett, s melynek során a postás szakszervezetek képviselői találkoztak az Európai Parlament és az Európai Bizottság képviselőivel. A megbeszéléseken beszámoltak arról, hogy az eddigi tapasztalatok szerint a liberalizációnak katasztrofális következményei vannak postai munkavállalókra és a szolgáltatást igénybe vevő állampolgárokra egyaránt. Ezért az UNI Posta & Logisztika azonnali moratórium elrendelését követeli az Európai Bizottságtól és az Európai Parlamenttől.
A demonstráción felszólaló két európai parlamenti képviselő, Evelyn Regner és Jutta Steinruck a postások követeléseit támogatva segítséget ígért abban, hogy az EP nyomást gyakoroljon az Európai Bizottságra a moratórium elrendelése érdekében.
A román postás szakszervezet elnöke, Matei Radu Bratianu a szolidaritás jelentőségéről beszélt: bár a kelet-európai országokban később, 2013. január 1-jétől nyílik meg a postai piac, valamennyi európai postai munkavállaló számára nyilvánvaló, hogy a postai irányelvre moratóriumot kell elrendelni.
Neil Anderson, az UNI Posta & Logisztika vezetője világossá tette, hogy a tárgyalások alapján nem számíthatunk az Európai Bizottság Belső Piac Igazgatóság támogatására. Hangsúlyozta, hogy a demonstráció erős és világos jelzése annak, hogy a postai szolgáltatások színvonalát, a postások munkahelyeit meg kell védeni


dr. Berta Gyula


[2010-04-21] Alapszervi választások a Soproni TTT-nél

A Soproni Titkárok Területi Tanácsánál megkezdődtek a tisztújító taggyűlések.  Az eddig lezajlott választások során személyi változás a Veszprém 1 és a MédiaLog SZB-nél történt, a többi területen a titkárokat, gazdasági felelősöket és bizalmiakat a tagság újraválasztotta.
Zirc Körzeti SZB (márc. 12.)
Titkár: Hombolygóné Bognár Emma, elérhetősége: Zirc Posta, +36-30/772-5840. Gazdasági felelős: Répás Attiláné, bizalmi: Bittmann Ferencné.
MédiaLog SZB (márc. 26.)
Horváth Anikó helyett - akinek munkaviszonya megszűnt – a tagság Szőke István Attilát választotta titkárnak. Szőke István Attila elérhetősége: Pápa, +36-30/366-7659.
Pápa 1 Posta SZB (márc. 26.)
Titkár: Bodor Éva, elérhetősége: Pápa 1 Posta, +36-30/772-2873. Gazdasági felelős: Hajner Gyuláné, bizalmiak: Zsani Mária és Pócz Nagy Istvánné.
Pápa KSZB (márc. 26.)
Titkár: Rózsavölgyi Lászlóné, elérhetősége: Magyargencs Posta, +36-30/772-4686. Gazdasági felelős: Havasi Károly Zoltánné, bizalmiak: Bognár Tiborné, Deák György Győzőné.


[2010-04-19] Választás Veszprém 1 SZB-nél

Laky Árpádné titkár nyugdíjba vonulása miatt 2010. április 15-én választást tartottak Veszprém 1 SZB-nél. A titkári helyre kettős jelölés történt, és a titkos szavazás eredményeként Hamarné Bíró Anikó (elérhetősége: +36-30/771-1125) kapta meg a többségi bizalmat. A másik titkárjelöltet, Nagy Gábornét (Terike) nyílt szavazással választották meg bizalminak és küldöttnek a középszervi választásokra.


 


 


A gazdasági felelős továbbra is Gabler Ferencné (Kati), Fábián Zsuzsanna, Gaálné Molnár Andrea, Gáspár Erika és Lakatos Richárd pedig bizalmi feladatot látnak el.


Dr. Horváth István


területi titkár


[2010-04-19] Újból nyaralhatunk a Balatonon, a Postás Szakszervezet támogatásával

A Balaton déli partján, Bogláron és Lellén három apartmant sikerült bérelnünk főidényben, ahol szakszervezetünk tagjai családjuk körében pihenhetnek, regenerálódhatnak.


Balatonbogláron, emeleti szinten 5 fő férőhellyel, 5 hét időtartamra, 30 méterre a szabad strandtól, heti turnusváltással (szombattól-szombatig) június 26-tól - július 31-ig vehetünk igénybe egy apartmant. Elnökségünk döntése alapján a beutalt szakszervezeti tag a bekerülési költség 10%-át fizeti, ami 5 fő részére 7 éjszaka igénybevételével összesen 10.500 Ft szállásköltséget jelent. Az üdülőhelyi díj teljes összegét a beutalt fizeti, 18 éves kortól 340 Ft/fő/nap.


[2010-04-08] Nőnap Nyugdíjas módra Debrecenben

Mint már annyiszor, március 17-én lázas készülődés volt a Debreceni Postás Nyugdíjas Klub tagsága körében.


Czinege Imre klubvezető köszöntötte a tagság zömét kitevő hölgyeket jól megszokott helyünkön, a Postás Üdülőben.


Az ünnepség keretében a férfiak szerény ajándékkal kedveskedtek minden hölgynek, akik a korábbi évek szokásához híven köszöntötték a férfiakat.


Az ünnepi műsor keretében Máté Lajos klubtársunk alkalomhoz illő saját versével köszöntötte a nőket, majd a klubtagok részvételével működő énekkar színvonalas műsora következett.


Komádi Nyugdíjas Klub tagja saját összeállítású műsorával igen nagy sikert aratott az ünneplők körében. Előadásában, mint "Kató néni" elmondta, hogy valójában mi is történt az Ő településén az "Ő URÁVAL TIBIVEL".


Az elfogyasztott ízletes ebéd után Nagyné Fedor Mária, klubunk csalogánya invitálta közös nótázásra a tagságot.


A vidám hangulatot fokozta a rendezvények állandó zenésze "Géza", aki gondoskodott arról, hogy a táncoló leányok és legények kellemesen elfáradva induljanak haza . 


Bencző Györgyné


klubtag


[2010-04-05] A 2010. évi felvételi értékesítési motivációs rendszerről

A Postás Szakszervezet a 2010. évi felvételi értékesítési motivációs rendszerrel kapcsolatos rendelkezési tervezettel kapcsolatos véleményét az alábbiak szerint alakította ki: Az ösztönző a Postás Szakszervezet javaslatát figyelembe véve került kidolgozásra, segíti az értékesítés hatékonyságát, a teljesítmények elismerését és hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság megőrizze, illetve növelje verseny- és munkahelymegtartó képességét. A felvételi területen dolgozó munkavállalók várták és pozitívan értékelik bevezetését, amely egyúttal a mobilpostások számára is lehetőséget biztosít az értékesítésre. A Postás Szakszervezet támogatja és egyetért azzal, hogy az éves elvárás (a KÉK-hez hasonlóan) nem azonos a munkavállaló éves egyéni tervelvárásával, tehát az egyéni teljesítmény határozza meg az elért, vagy elérhető ösztönző mértékét.


[2010-04-01] Láthatatlan veszély a munkahelyeken - a stressz!

Nincs élet konfliktus nélkül – ezt tudjuk jól – meg kell tanulnunk a stresszel együtt élni!


Budapesten a Hotel Héliában március 23-án egy igen tanulságos és aktuális kérdéssel foglalkozó konferencián vettünk részt, melynek témája a munkahelyi stressz.


A stressz befolyásolhat bármely munkahelyet és bármely munkavállalót, a társaság méretétől és tevékenységétől függetlenül. A stressz kezelése nagyobb hatékonysághoz vezethet, javíthatja a foglalkozási betegségeket, a munkavédelem helyzetét és nagymértékben befolyásolja a munkahelyi légkört.


A munkahelyei stresszről szóló keret-megállapodást 2004. október 8-án írták alá az Európai Szakszervezeti Szövetség, az Állami Vállalatok Központja és további munkaadói szövetségek. Az elmúlt években nem sok minden történt e témával kapcsolatban, egyedül a Munkavédelmi törvénybe került be, egész rövid meghatározással.


A stressz a nem megfelelő szintű terhelés következménye. Nem betegség, de hatásának való tartós kitétel csökkentheti a munkavégzés hatékonyságát, és egészségkárosodást okozhat. Mindenkinek más a tűrőképessége, ha szervezetünk már képtelen rugalmasan elviselni a fokozott terhelést, valahol a testben vagy az idegrendszerben változás lép fel. Magatartásban megnyilvánuló tünetek: fokozott étvágy, dohányzás, alkoholfogyasztás, kiabálás, szitkozódás, utasítgatás, tettlegesség, az érzelmek elfojtása. Testi tünetek: fejfájás, fáradékonyság, álmatlanság, mellkasi fájdalom, magasvérnyomás,  szívproblémák, remegés, émelygés stb. A mindannyiunk előtt ismerős idegesség, szorongás, félelem, ingerlékenység, szomorúság, türelmetlenség,  ezek mind-mind a stressz egyértelmű velejárói. Amit önmagunkért tehetünk, gondolkodjunk pozitívan, kerüljük a konfliktus helyzeteket, legyünk toleránsak egymással.


A munkavégzésünk során megnyilvánuló bármilyen stressz nem tekinthető mindig munkahelyi stressznek.


A munkahelyi stresszt okozhatják a munkával való elégedetlenség, a munkaszervezés, munkakörnyezet, rossz kommunikáció, túlterhelés, időhiány és nagymértékben a bizonytalanság érzése.


Ezen körülmények tipikus következményei a gyakori hiányzás, a nagyarányú fluktuáció, konfliktusok sorozata, munkavállalói panaszok.


A megfelelő intézkedések meghozataláért a felelősség a munkáltatót terheli, de ezeket az intézkedéseket a munkavállalók vagy képviselőik részvételével és együttműködésével lehet megvalósítani. A munkáltató törvényes kötelessége, hogy védje a munkavállalók biztonságát és egészségét a munkahelyeken.


A jelenség felismerését, megértését, lényegét és kezelését a vezetők és munkavállalók részvételével elsősorban képzéssel kell elősegíteni.


A kockázatok felismeréséhez nagy segítséget nyújthat egy stressz felmérő kérdőív, mely segítségével képet kaphatunk a munkahelyen fennálló stressz okozó tényezőkről.  


A postai munkavállalóknál is megnyilvánuló tünetek ismeretében, mind a munkáltatónak, mind a Postás Szakszervezetnek, a Postai Ágazati Párbeszéd Bizottságnak és a Munkavédelmi Központi Bizottságnak tevőlegesen foglalkozni kell e jelenséggel.


Ilyés Sándorné


SZSZT titkár

[2010-04-01] Megalakult a miskolci Ifjúsági Bizottság

2010. március 25-én került sor Miskolcon az Ifjúsági Bizottság alakuló értekezletére, melyen az Ifjúsági Tagozat részéről 3 fő, a Bizottság részéről (Borsod-Heves-Nógrád megyéből) 20 fő vett részt. Sztahura Lászlóné, a PSZ TTT titkára tájékoztatást adott többek között a Postás Szakszervezet aktualitásairól, a Kollektív Szerződésről, Üzemi Tanácsról, valamint a közelgő ÜT választásról.  Sándorné Kiss Judit, az Ifjúsági Tagozat tagja ismertette a Tagozat működését, feladatait, valamint tájékoztatást adott az eltelt időszak munkájáról és eredményeiről. Molnár Bernadett ismertette a Bizottság feladatait és célját


 


-          kapcsolattartás és az információk továbbítása a fiatal szakszervezeti tagok felé,


-          a Postás Szakszervezet népszerűsítése a fiatal nem szakszervezeti tagok körében, tagszervezés,


-          különböző Postás Szakszervezeti rendezvényeken való részvétel, pl. családi és gyermeknapokon,


-          segítségnyújtás a postás nyugdíjasoknak, kapcsolattartás a területen működő Nyugdíjas Klubokkal,


-          Üzemi Tanács választás népszerűsítése.


 


Elmondta továbbá, hogy a következő időszak tervei közt szerepel egy 1 napos kihelyezett értekezlet, amely az ismerkedésen túl az ötletek átadását is szolgálná. Sor kerül két kiadvány elkészítésére, amelynek címe a "Fontos tudnivalók a Postás Szakszervezetről" továbbá "Szakszervezeti kisokos a Miskolci Ifjúsági Bizottság tagjai részére".


A következő találkozó időpontja április közepén lesz.