Archívum

[2010-08-17] Finn-észt postás szakszervezeti delegáció látogatása

2010. augusztus 16-22. között 6-6 fős finn-észt postás szakszervezeti delegáció tartózkodott Magyarországon. A sűrű program közepette 17.-én eszmecserén vettek részt a Magyar Posta Zrt. Oktatási Központjában, ahol Pecze Pál elnök fogadta és részletes, mindenre kiterjedő tájékoztatást adott a szakszervezet felépítéséről, annak működéséről, helyzetéről, környezetéről, különös tekintettel a Magyar Postára, mint munkáltatóval fennálló kapcsolati viszonyára.
A háromoldalú párbeszéd során szóba került, hogy az UNI megjelentette az újságjában a magyar árvízi helyzettel összefüggő, támogatást kérő felhívásunkat is. Pecze Pál ezzel összefüggésben képekkel illusztrálva mutatta be azon magyar településeket, ahol postás munkavállalók ingatlanjai és ingóságai károsultak a katasztrófa során. A délelőtt végén az Országházat tekintették meg Dobos Anikó vezetésével.
Az ebéd elfogyasztását követően estébe nyúlóan folytatódott a tapasztalatcsere. Pecze Pál ennek során beszélt az érdekvédelmi tevékenység jelentőségéről, a szakszervezet és az üzemi tanácsok kapcsolatáról, együttműködéséről, az idei üzemitanács-választások eredményéről.
Mindkét delegáció tagjai aktív érdeklődésről adtak tanúbizonyságot, amikor egy-egy téma került szóba, rávilágítva az egyes országok közötti érdekvédelmi munka azonosságaira, illetve különbségeire.
Az egész napos összejövetel jó hangulatban, oldott légkörben, egymás munkája iránti tisztelettel zajlott le.


Vigh György


[2010-08-16] Szegedi postás tekézők sikere Szolnokon

Egyéniben első, csapatban elért hatodik helyezésével az alakulása óta eltelt két év legnagyobb sikerét érte el a Szegedi Postás Szakszervezet KSE tekecsapata augusztus 7-8-án, Szolnokon, a Jász- Nagykun megyei Tekeszövetség által szervezett versenyen. A huszonkét csapatot felvonultató rangos sporteseményre az ország minden területéről érkező magyarok mellett szerb és szlovén csapatok is neveztek, megadva ezzel a verseny nemzetközi jellegét.
A szegedi városi bajnokságban izmosodó csapat számára a folyamatos edzések egyre inkább meghozzák az eredményt: egyre több versenyre kapunk meghívást, épülnek sportkapcsolataink, sporttársi barátságaink. Távlati céljaink között a városi bajnokságban való előrelépés és a postai tömegsport népszerűsítése mellett e kapcsolatok építése is előkelő helyet kap.
Következő jelentős sporteseményünk, a Szegedi Postás Üzemi Tekebajnokság huszonhetedik évada szeptember 27-én rajtol az Újszegedi Teke és Bowling Centrumban. A szervező Kelet-Magyarországi Postás SE várja a postás csapatok jelentkezését.


Kalmár László


[2010-08-12] Borítékolásban bajnokok a veszprémi nyugdíjasok

Veszprém 1 Posta vezetése ismét arra kérte a nyugdíjas klub tagjait, hogy augusztus 10-én és 11-én segítsünk az önkormányzati választáshoz kiküldésre kerülő értesítők és kopogtatószelvények borítékolásában.  Az első napon, a nyár kellős közepén, reggel 9 órakor már telt ház volt. Bámulatos volt a hangulat, mint egy tollfosztóban. Természetesen az, hogy egy nap alatt végeztünk a két napra hirdetett munkával (49 000 borítékkal!), annak is köszönhető, hogy szinte állandón dolgoztak velünk az aktívak közül is tízen-tizenketten. Ők váltották egymást, mert a felvételi ablakoknak is nyitva kellett lenni...


Szente József klubvezető, Veszprém


[2010-08-04] Összefogásunk eredménye

A Postás Szakszervezet kezdeményezésére a természeti katasztrófát szenvedett postai munkavállalók megsegítésére több mint 6 millió Ft gyűlt össze. Kárt szenvedett munkatársaink részére eddig 5,6 millió Ft támogatást nyújtottunk.
Ezúton is megköszönjük az adományokat, mely ismét szép példája a postások összefogásának.
A KÜT közreműködésével a munkáltató is közel azonos összegű, 6 millió Ft segélyben részesítette károsult munkatársainkat.
Az alábbi összesítő táblázat részletesen tartalmazza az adományozó testületek és az adományból részesült területek adatait.


Ilyés Sándorné, a Segélyezési Bizottság vezetője


[2010-08-04] Személyre szóló adománnyal segítettek a debreceni nyugdíjasok

A Postás Szakszervezet országosan szervezett segélyakcióján túl személyre szóló támogatást nyújtott árvízkárosult nyugdíjas postásoknak a Debreceni Postás Nyugdíjas Klub tagsága. Ilyés Sándorné SZSZT titkár segített felvenni a kapcsolatot Edelény posta vezetőjével, Bodnár Jánosnéval, aki megadta árvízkárt szenvedett nyugdíjas társaink nevét. Ennek ismeretében szerveztük meg a gyűjtést a július 9-i klubnapon, ahol tagjaink lehetőségük szerint adakoztak. A posta vezetőjével történt előzetes egyeztetés után az összegyűlt 100.000.- Ft-ot egyenlő arányban megosztva a klub vezetőségének két tagjával, Barna Gyulánéval és Somos Jánosnéval adtuk át lakásukon július 22-én az érintetteknek. A meglepetésként kapott támogatást könnyezve köszönte meg két nyugdíjas társunk, Varga Dezsőné és Kovács Bertalanné.


Czinege Imre klubvezető