Elnökség

Az Elnökség a Választmány munkáját előkészítő és végrehajtó testület.

Elnökség tagjai:

az Elnökség tagjait a szakszervezeti tagok soraiból választják a választási körzetekben a jelen Alapszabály 1. számú mellékletét képező Választási Szabályzatban meghatározott számban és módon.

Elnökség állandó meghívottjai:

Az Elnökség feladata és hatásköre:

  1. a Választmány elé kerülő szakmai és szakszervezet-politikai anyagok előkészítése;
  2. a Postás Szakszervezet vezető testületei döntéseinek, állásfoglalásainak, határozatainak érvényesítése;
  3. meghatározott feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes munkabizottságokat hozhat létre, ellenőrzi és értékeli tevékenységüket;
  4. dönt mindazokban a kérdésekben, amelyekre a Választmány felhatalmazza a Szervezeti és Működési Szabályzatban.

Határozatképes, ha tagjainak 2/3-a jelen van.
Határozatait egyszerű többséggel hozza.

Elnökség:

1. Tóth Zsuzsanna elnök
Postás Szakszervezet Központja
1406 Budapest, Pf. 14

2. Burján Ildikó alelnök
Postás Szakszervezet Szegedi TSZB
5601 Békéscsaba

3. Gál Zsuzsanna TSZB-titkár, tagozatvezető
Postás Szakszervezet Budapesti TSZB
1426 Budapest, Pf. 189

4. Mazák Viktória Erzsébet SZSZT-titkár, tagozatvezető
Postás Szakszervezet Debreceni SZSZT
4015 Debrecen, Pf. 34

5. Farkasné dr. Polák Judit TTT-titkár
Postás Szakszervezet Miskolci TTT
3501 Miskolc, Pf. 313

6. Kiss Antal TTT-titkár
Postás Szakszervezet Soproni TTT
9401 Sopron, Pf. 1

7. Dr. Nemes Sándor TSZB-titkár
Postás Szakszervezet Szegedi TSZB
6701 Szeged, Pf. 800

8. Torma Cecília alapszervezeti titkár
Önálló Alapszervezetek
1947 Budapest

9. Farkas Ilona (Zalaegerszeg) TSZB-titkár
Postás Szakszervezet Pécsi TSZB
7601 Pécs, Pf. 58

Aktualizálva: 2017.08.08.