Hírek

[ 2011-02-14 ] Postás Szakszervezet Női Tagozat

2011. február 11-én az ország minden pontjáról – összesen 23 – postás hölgy gyűlt össze Budapesten, egy régen hiányolt tagozat megalakítására.
A szakszervezeti mozgalomban több évtizedes hagyománya van a női rétegszervezeteknek, az első ilyen csoportok 1990-ben alakultak meg. Ezt a hagyományt követte ezen a napon a Postás Szakszervezet is. Nagy szükség van erre a Magyar Postánál, hiszen a munkavállalók több mint 60 %-a nő. 2003-ban az országosan szinte elsőként megalkotott Esélyegyenlőségi Terv valamelyest védelmet nyújt a postán a női munkavállalóknak, ennél többre van szükség: a mindennapi munkában is figyelemmel kell követni a nők  helyzetét, védelmét az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség tekintetében, az egyenlő munkáért egyenlő bért elvének érvényesülésében.
A Női Tagozat megalakulásakor feladatául tűzte ki, hogy fokozott figyelemmel kíséri a kisgyerekes anyák helyzetét, a munkába visszakerülő – részmunkaidőben foglalkoztatott kismamák munkakörülményeit. E mellett fontosnak tartjuk a 45 év feletti postai munkavállaló nők helyzetének vizsgálatát is.
A Női Tagozat különböző szűrővizsgálatok szervezésével próbálja a jövőben a megelőzésben segíteni női szakszervezeti tagjait.
Nagyon fontos az együttműködés, ennek jegyében a Postás Szakszervezetnél már működő tagozatokkal, az MSZOSZ Női Bizottságával, az ágazati szakszervezetek női tagozataival, bizottságaival szoros együttműködést próbál kialakítani.
Fontosnak ítéljük a külföldi kapcsolatok továbbfejlesztését és újabb országok női bizottságaival való kapcsoltfelvételt annak érdekében, hogy az EU-ban a nők képviseletében egységesen lehessen a jövőben fellépni. Nagyon fontos a kapcsolattartás a civil szervezetekkel, civil kezdeményezésekkel.
A PSZ Női Tagozatának megválasztott vezetője Csókási Istvánné (Kati), titkára Borka Jánosné (Anikó) lett. Megalakult a 10 fős Intéző Bizottság, minden középszervtől egy-egy főt és egy-egy póttagot választottunk.

Terület (tag, póttag):

Ágazat: Egry-Tóth Erzsébet, Dobos Anikó
Budapest: Kuvik Pálné, Nguyen Gyöngyi
BUVI: Czunyi Márta, Papp Erika
Debrecen: Kozma Andrásné, Ilyés Sándorné
Miskolc: Krakompergerné Szabados Erika, Igánczné Oszkocsil Tímea
Pécs: Heimné Emmert Zsuzsanna, Niederkirchner Katalin
Sopron: Nagy Gáborné, Kostyál Sándorné
Szeged: Uricska Józsefné, Börcsökné Burján Ildikó

Állandó meghívott tagságot kapott Ungi Gyuláné, Sztahura Lászlónét pedig a Női Tagozat egyhangúan megválasztotta örökös meghívott IB tagnak.